Psychomotorische Kindertherapie


Psychomotorische Kindertherapie is een kindvolgende therapie voor kinderen en jongeren. Een doe-therapie waarbij hoofd met lijf verbonden wordt. Het woord PsychoMotoriek zegt het eigenlijk al:


Psyche = alles met je hoofd

Motoriek = alles wat met je lijf doet / beweging


Er zijn kinderen die veel in hun hoofd zitten, maar onvoldoende het lijf voelen of ervaren (de gevoelige kinderen, de denkers). Je hebt kinderen die minder nadenken en meer vanuit hun lijf reageren (kinderen die wat meer impulsief zijn, de beweeglijke kinderen, de doeners). In beide groepen ontbreekt de verbinding tussen hoofd en lijf. Door middel van onze therapie worden kinderen zich meer bewust van de verbinding tussen beiden.


Psychomotorische kindertherapie is geschikt voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben wat betreft:     

De therapie gaat uit van de sterke kanten van uw kind en zijn talenten. Uw kind wordt tijdens het spel bewust gemaakt van zijn lichaam (lichaamsbesef) en in contact gebracht met datgene wat hij voelt en beleeft (zelfbesef).


Uw kind ontwikkelt zijn eigen ik, waardoor het sterker in de wereld staat. Door het uitproberen en oefenen van nieuw gedrag, krijgt uw kind de kans nieuwe ervaringen op te doen. Op die manier kan uw kind het nieuwe gedrag zich eigen maken en/of negatieve ervaringen verwerken.


Deze ontwikkeling van het eigen ik (zelfbeeld) zorgt ervoor dat uw kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Uw kind staat steviger op eigen benen, kan en durft stappen te zetten en zijn eigen pad te bewandelen (zelfvertrouwen).


Waarom Kinderpraktijk Groei & Bloei?

> druk of juist passief gedrag

> coördinatieproblemen

> onhandig of houterig gedrag

> beperkt lichaamsbesef

> concentratieproblemen

> aandachts-, motivatieproblemen

> leerproblemen (informatieverwerking, planningsproblemen)

> problemen met de fijne motoriek/schrijfproblemen

> agressief of teruggetrokken gedrag

> moeilijk vriendjes maken

> faalangst

> gespannenheid

> negatief zelfbeeld     

> een belemmering door een traumatische gebeurtenis in de voorgeschiedenis of de huidige leefomgeving van het kind


Kinderpraktijk Groei & Bloei uit Volendam is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. Kinderpraktijk Groei en Bloei staat voor bewegen en spelen. Wij zijn van mening dat dit de belangrijkste instrumenten zijn voor kinderen om te kunnen groeien en bloeien.